ikame araç bedeli

İkame Araç Bedeli

İkame araç bedeli, kaza sonrası araç kullanmaktan mahrum kalan kişiye kiralanması gereken araç bedelidir. Kişiye mahrum kalınan aracın emsallerinin kira bedeli kadar ödenmesidir. İkame araç bedeli tazminatı, kişi araç tamirat süresince kendisine bir ikame araç tahsis edilse dahi tazmin edilmesi mümkündür.

İkama araç bedeli tazminatı, kazada tam kusurlu araç sahibi ve sürücüsünden tahsil edilmektedir. 

Gerekli Belgeler Nelerdir?

Sigorta şirketine yapacağımız yazılı başvuruda birtakım belgelerinde sunulması gerekmektedir.

  • Değer kaybı talep beyanı,
  • Trafik kazası tespit tutanağı resmi tasdikli sureti veya taraflar arasında tutulmuş kaza tespit tutanağı, varsa ifade tutanakları veya görgü tespit tutanakları,
  • Mağdur araca ait ruhsat,,
  • Hasarlı araç resimleri,,
  • Mağdur araç sahibine/zarar gören üçüncü şahsa ait banka hesap bilgileri (banka – şube adı, ıban numarası),,
  • Maddi hasara ilişkin ekspertiz yapıldıysa eksper raporu bunlardan yalnızca birkaçıdır

Ne Kadar Masraf Yaparım?

Pi Trafik üzerinden yapacağınız başvurularda; şartlarınızın uygun olması halinde, hiç bir masraf ödemeden değer kaybınızın hesaplanması ve tahsil edilmesi mümkündür.

Araç Değer Kaybı Nasıl Hesaplanır?

Araç değer kaybı hesaplaması 01.06.2015 yürürlüğe giren Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları ve eklerinde yer alan yöntemler aracılığıyla hesaplanmaktadır. Ayrıca bu hesaplamaya etki eden bazı faktörler bulunmaktadır.

Dosya Sorgula
WhatsApp
+90 501 012 50 00