araç değer kaybı

Araç Değer Kaybı

Araç değer kaybı, meydana gelen trafik kazası neticesinde hasar nedeniyle onarım, bakım, tadilat vb. işlemlerden geçen bir aracın ikinci el piyasasındaki değerini ifade eden bir kavramdır. Bir başka ifade ile kaza geçiren aracın kazadan sonra ne kadar iyi bir şekilde tamir edilmiş olursa olsun, ekonomik değerinde meydana gelen düşüştür. Sigorta şirketleri bu tazminatı sigortalıya ödemekle mükelleftir.

Araç Değer Kaybı Nedir?

Araç değer kaybı nedir? Araç değer kaybı; meydana gelen trafik kazası neticesinde hasar nedeniyle onarım, bakım, tadilat v.b. işlemlerden geçen bir aracın ikinci el piyasasındaki değerini ifade eden bir kavramdır. Bir başka ifade ile kaza geçiren aracın kazadan sonra ne kadar iyi bir şekilde tamir edilmiş olursa olsun, ekonomik değerinde meydana gelen düşüştür. Sigorta şirketleri bu tazminatı sigortalıya ödemekle mükelleftir.

Araç Değer Kaybı Davası Nasıl Açılır?

Araç değer kaybı davası nasıl açılır? Araç değer kaybı davası açabilmek için öncelikle, zarar görenin kusurlu tarafın sigorta şirketine yazılı başvuru yapması zorunludur. Sigorta kuruluşuna başvuru sonrası uyuşmazlık bulunması halinde 5684 sayılı Kanun çerçevesinde tahkime giderek araç değer kaybı davasını açmış ve başlatmış olur. 

Karayolları Trafik Kanunu Madde 97 : “Zarar görenin, zorunlu mali sorumluluk sigortasında öngörülen sınırlar içinde dava yoluna gitmeden önce ilgili sigorta kuruluşuna yazılı başvuruda bulunması gerekir. Sigorta kuruluşunun başvuru tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde başvuruyu yazılı olarak cevaplamaması veya verilen cevabın talebi karşılamadığına ilişkin uyuşmazlık olması hâlinde, zarar gören dava açabilir veya 5684 sayılı Kanun çerçevesinde tahkime başvurabilir.” Buna göre kazanın kusurlu tarafının sigorta şirketine yazılı başvuru zorunluluğu dava şartıdır.

Araç Değer Kaybı Kimden Talep Edilir?

Araç değer kaybı kimden talep edilir sorusu en çok merak edilen konulardan bir tanesidir. Araç değer kaybı;bir trafik kazası sonrası, kusurlu araç sahbinin ve kusurlu aracın trafik sigorta poliçesini düzenleyen sigorta şirketinden talep edilir. Başvuru sonrası talebe olumsuz cevap verilmesi veya beklenen ödemenin altında bir değer ödenmesi halinde yine dava yoluna gidilebilmektedir.

Araç Değer Kaybı Şartları Nelerdir?

Araç değer kaybı alabilmek için bir takım şartlar vardır. Bunları özetleyecek olursak; araç değer kaybı şartları; kaza tarihinden itibaren 2 yıl içerisinde başvuru yapılması, kazada karşı tarafın da kusuru bulunması, kaza nedeniyle işlem gören parçaların, daha önce işlem görmemiş olması ve kaza yapan aracın onarılmayacak derecede ve pert durumunda olmasıdır.

Araç Değer Kaybı için Gerekli Evraklar Nelerdir? 

Araç değer kaybı için gerekli evraklar nelerdir? Araç değer kaybı için gerekli evraklar; kaza tespit tutanağı, servis raporu, servis faturası, sigorta poliçesi, ekspertiz raporu, aracın hasarı aldığını gösterir fotoğraflar, varsa tanık isimleri, aracın kiralık olması ya da ticari bir kayıp yaşanması durumunda, delil niteliğinde fatura ve belgelerdir.

Araç Değer Kaybı Nasıl Hesaplanır? 

Araç değer kaybı nasıl hesaplanır? Araç değer kaybı ödemeleri piyasa koşulları göz önünde bulundurularak kişilerin aracında meydana gelen gerçek zararın piyasa rayiç değerine göre hesaplanıp ödenmesi gerekmektedir.

E-devlet Üzerinden Araç Değer Kaybı Başvurusu Yapılabilir Mi?

E-devlet üzerinden araç değer kaybı başvurusu yapılabilir mi? E-devlet üzerinden başvuru yapma imkanı bulunmamaktadır.

Araç Değer Kaybı Sigorta Başvuru Dilekçesi Örneği

Araç değer kaybı sigorta başvuru dilekçesi örneği yaklaşık olarak aşağıdaki görseldeki gibi olabilmektedir.

araç değer kaybı dilekçe örneği
Araç Değer Kaybı Dilekçe Örneği

 

Araç Değer Kaybı Davalarında Arabuluculuk Zorunlu Mudur?

Araç değer kaybı davalarında arabuluculuk zorunlu mudur? Araç değer kaybı davalarında; Asliye Ticaret Mahkemelerinde açılacak değer kaybı davalarında arabuluculuk zorunludur ve dava şartıdır. Sigorta Tahkim Komisyonuna yapılan değer kaybı başvurularında ise başvuru öncesi arabuluculuk sürecinin tamamlanması zorunluluğu bulunmamaktadır.

Araç Değer Kaybı için Sigorta Tahkim Komisyonu Başvuru Ücreti Nedir?

Araç değer kaybı için sigorta tahkim komisyonuna başvuru ücreti ödenmelidir. Sigorta tahkim komisyonu başvuru ücreti için tablo aşağıdaki gibidir.

Uyuşmazlığa Konu Miktar(TL) Başvuru Ücreti
0-5.000 TL 320,00 TL
5.001-10.000 TL 715,00 TL
10.001-50.000 TL 1.030,00 TL
50.001 üzerinde Uyuşmazlık tutarının %1.5’u (En az 1030 TL)

 

Araç Değer Kaybı Davası Görevli ve Yetkili Mahkeme Nedir?

Görevli mahkeme Asliye Ticaret Mahkemesidir. Yetkili Mahkeme ise, davalının ikametgahı veya sigorta şirketinin merkezinin bulunduğu yer mahkemesidir.  

Araç Değer Kaybı Avukatı

Araç değer kaybı avukatı, meydana gelen bir trafik kazası sonrası, araçta oluşan değer kaybını tazmin etmeye yönelik eylemleri gerektiği şekilde yerine getiren kişidir. Araç değer kaybı avukatı, kendilerine yapılan başvuru sonrası araç değer kaybı tazmini için öncelikle sigorta şirketleri ile yazışmalar yapar ve ardından eğer gerekli görürse tahkim aşamasına başvurarak ve arabuluculuk faaliyetlerini yerine getirerek araçta oluşan değer kaybını tazmin konusunda çalışır.

Araç Değer Kaybı Avukat Ücreti?

Araç değer kaybı avukatı tutmak, genellikle bir avukatın hizmetlerine ve uzmanlığına bağlı olarak değişen bir ücrete tabidir. Araç değer kaybı avukatı, davanın karmaşıklığına, süresine, avukatın deneyimine ve konumuna bağlı olarak farklı ücretlendirmeler yapabilir. Bu konuda araç değer kaybı ankara bölgesinde hizmet veren ofisimiz ile iletişime geçebilirsiniz.

Gerekli Belgeler Nelerdir?

Sigorta şirketine yapacağımız yazılı başvuruda birtakım belgelerinde sunulması gerekmektedir.

  • Değer kaybı talep beyanı,
  • Trafik kazası tespit tutanağı resmi tasdikli sureti veya taraflar arasında tutulmuş kaza tespit tutanağı, varsa ifade tutanakları veya görgü tespit tutanakları,
  • Mağdur araca ait ruhsat,,
  • Hasarlı araç resimleri,,
  • Mağdur araç sahibine/zarar gören üçüncü şahsa ait banka hesap bilgileri (banka – şube adı, ıban numarası),,
  • Maddi hasara ilişkin ekspertiz yapıldıysa eksper raporu bunlardan yalnızca birkaçıdır

Ne Kadar Masraf Yaparım?

Pi Trafik üzerinden yapacağınız başvurularda; şartlarınızın uygun olması halinde, hiç bir masraf ödemeden değer kaybınızın hesaplanması ve tahsil edilmesi mümkündür.

Araç Değer Kaybı Nasıl Hesaplanır?

Araç değer kaybı hesaplaması 01.06.2015 yürürlüğe giren Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları ve eklerinde yer alan yöntemler aracılığıyla hesaplanmaktadır. Ayrıca bu hesaplamaya etki eden bazı faktörler bulunmaktadır.

Dosya Sorgula
WhatsApp
+90 501 012 50 00