sigorta tahkim komisyonu
10 Mayıs
2024

Sigorta Tahkim Komisyonu ve Başvuru Süreci

Bu yazımızda 5684 sayılı Sigortacılık Kanunun 30. maddesi ile tanımlanan Sigorta Tahkim Komisyonu hakkında genel bilgiler verilmesi amaçlanmıştır. Sigorta Tahkim Komisyonuna başvuru, kimler başvurabilir, Sigorta Tahkim Komisyonuna başvuru ücreti, başvurunun ne zaman ve nasıl yapılacağı, başvuruların nasıl incelendiği ve itiraz süreçleri ele alınmıştır.  

Sigorta Tahkim Komisyonu Nedir?

Sigorta Tahkim Komisyonu Nedir? Sigorta Tahkim Komisyonu, 5684 Sayılı Sigortacılık Kanununun 30. maddesi ile tanımlanan, sigorta poliçelerinden doğan anlaşmazlıkların alternatif bir çözüm yöntemi olarak ele alındığı bir kurumdur.  

Genellikle sigorta şirketleri ile sigortalılar arasındaki uyuşmazlıkların çözümünde kullanılır. Sigorta tahkim komisyonu, taraflar arasındaki anlaşmazlıkların mahkemeler yerine daha hızlı, daha az maliyetli ve daha az resmi bir şekilde çözülmesine olanak tanır. Bu komisyonlar, genellikle bir başkan ve sigorta sektöründe deneyime sahip diğer üyelerden oluşur. Taraflar, anlaşmazlığın tahkim yoluna gitmesine karar verirler ve kararlar nihaidir ve genellikle mahkeme tarafından uygulanabilir. Bu, sigorta sözleşmelerinde yer alan tahkim şartlarına dayanır. 

Sigorta Tahkim Komisyonuna Kimler Başvurabilir?

Sigorta Tahkim Komisyonuna, sigorta ettirenler veya sigorta menfaati sağlayan kişiler, sigorta şirketleri ile yaşadıkları anlaşmazlıkları çözme amacıyla sigorta tahkim komisyonuna başvuruda bulunabilirler. Ancak başvuru öncesi belli kurallar ve prosedürlerin yerine getirilmiş olması gerekmektedir. Öncelikle sigorta ettirenin, ilgili sigorta kuruluşuna başvurması ve talebini yapması gerekmektedir. Talebin karşılanmaması halinde ise sigorta tahkim komisyonuna başvurulabilir. 

Unutmamak gerekir ki; başvurunun komisyon tarafından ele alınabilmesi için uyuşmazlığın mahkemeye tüketici sorunları hakem heyetine ve hukuk muhakemeleri kanunu çerçevesinde tahkime intikal etmiş olmaması gerekmektedir. 

Sigorta Tahkim Komisyonuna Başvuru Nasıl Yapılır?

Yukarıda da belirtildiği üzere sigorta tahkim komisyonun başvuru yapılabilmesi için öncelikle sigorta kuruluşuna talebin bildirilmesi ve sigorta kuruluşunun da talebinize bir cevap vermesi gerekmektedir. Ancak buna rağmen talebiniz karşılanmamış ise trafik sigortalarında 15 gün içerisinde sigorta tahkim komisyonuna başvurulması gerekir. Peki sigorta tahkim komisyonuna başvuru nasıl yapılır? Komisyona başvuru, komisyonun http://www.sigortatahkim.org.tr/ olan internet sitesi üzerinden online olarak yapılabilmektedir. Başvuruyu şahsen yapabileceğiniz gibi, vekil olarak tayin ettiğiniz bir avukat marifetiyle de yapılabilmektedir.  

Sigorta Tahkim Komisyonuna başvuru için aşağıdaki görsel de belirtilidği üzere komisyonun internet sitesine girilerek online başvuru seçeneğini seçilmesi gerekmektedir.

Ardından, e-devlet ile doğrulama yapılarak istenen adımların sırasıyla uygulanması gerekmektedir. Bu şekilde sigorta tahkim komisyonuna başvuru yapılması mümkündür.

Sigorta Tahkim Komisyonuna Başvuru Ücreti Ne Kadardır? 

2024 yılı için Sigorta Tahkim Komisyonuna başvuru ücreti ne kadardır? Maliyeti nedir? Aşağıdaki tabloda 2024 yılı Sigorta Tahkim Komisyonu başvuru ücreti hakkında detaylı bir bilgi verilmiştir. 

Uyuşmazlık Tutarı

Başvuru Ücreti

<5.000 TL

320 TL

5.001 - 10.000TL

715 TL

10.001 - 50.000 TL

1.030 TL

50.001 ve üzeri için

Uyuşmazlık tutarının %1,5 i

 

Sigorta Tahkim Komisyonuna Başvuru İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Sigorta Tahkim Komisyonuna başvuru için gerekli belgeler nelerdir? Sigorta tahkim komisyonuna başvuru için gerekli belgeler; 

  • Komisyonun internet sitesinden veya komisyondan alınarak eksiksiz olarak doldurulmuş ve imzalanmış başvuru formu,
  • Başvurunuz üzerine sigorta kuruluşundan talebinizin tam olarak karşılanmadığını gösterir olumsuz cevap yazısı veya süresinde cevap verilmedi ise buna ilişkin belge
  • Komisyona başvuru için gerekli olan başvuru ücretinin yatırıldığına dair makbuz
  • Talebinize ilişkin haklı olduğunuzu ispata yönelik belgeler

Sigorta Tahkim Komisyonuna başvuru için gerekli belgelerdir.

 Ayrıca unutmamak gerekir ki, sizi temsilen avukatınız başvuru yapıyor ise vekaletnamede özel yetki ile alternatif uyuşmazlık konusunda yetki veya sigorta tahkim komisyonuna müracaat etmeye yetkili ibareleri olması gereklidir.  

Sigorta Tahkim Komisyona Başvuru Nasıl İncelenir?

Öncelikle; komisyona gelen başvurular komisyonda görevli raportörler tarafından incelenirler. Ardından incelenen başvurular, bağımsız sigorta hakemlerine iletililer, sigorta hakemleri incelemeyi tamamladıktan sonra komisyona iletmek üzere kararlarını verirler. Komisyon kendisine gönderilen kararı 3 iş günü içerisinde talep eden taraflara tebliğ etmek zorundadır. Daha sonra ise gereği yapılmak üzere karar mahkemeye iletilir.

Başvuru sürecinde bazı sürelerde bulunmaktadır. Örneğin komisyon raportörleri kendilerine iletilen başvuruları 15 gün içerisinde ön incelemesini yapmak zorundalardır.  Şöyle bir durumda vardır ki; eğer başvurunun sigorta hakemleri tarafından sonuçlandırılmasına karar verilirse dosya miktarı ölçüsünde başvurunun nereye gideceği belirlenir. 

Örneğin meblağ 50.000 TL nin altındaki başvurularda dosya komisyon tarafından hakem listesinden seçilen bağımsız hakemlere iletilirken, dosya meblağı 50.000 TL nin üzerinde ise hakem heyetine gönderilir. Hakem heyeti dosya hakkındaki incelmeyi en fazla 4 ay içerisinde yapmalıdır. 

Sigorta Tahkim Komisyonuna Başvurunun Sorgulanması

Komisyona başvurunun sorgulanması yine komisyonun internet adresi üzerinden yapılabilmektedir. Bunun için https://online.sbm.org.tr/sbm-belge/cweb/edevlet/login.sbm?referrerUri=%2Fsbm-belge%2Fpublic%2FbelgeDogrulama%2Fsorgu.sbm adresine girilerek aşağıdaki gibi ekranda e-devlet doğrulaması yapılarak adımları izlemek gerekmektedir.

Sigorta Tahkim Komisyonu Kararına İtiraz 

Sigorta Tahkim Komisyonu kararlarına itiraz edebilmek için bazı kriterler mevcuttur. Öncelikle 15.000 TL nin üzerindeki uyuşmazlıklar hakkında yapılacak itirazlar kararın tebliği tarihinden itibaren 15 gündür. İtiraz edebilmek için de komisyon tarafından belirlenen itiraz başvuru formu ve başvuru ücreti ile birlikte kurumun internet sitesi üzerinden “İtiraz Başvurusu Yap” başlığı altından yapılabilmektedir.  

Yapılan itirazlar itiraz hakem heyetlerince incelenerek en geç 2 ay içerisinde karar verilir ve 3 iş günü içerisinde taraflara bildirilir.

Tags

Dosya Sorgula
WhatsApp
+90 501 012 50 00